Digital bildebehandling

Vår største utfordring?


Siden starten av Digital bildeopptak og behandling på begynnelsen av 90-tallet, så er dette kanskje den største utfordringen for hele bransjen.  Samtidig bli både kamera og programvare mer og mer avansert, slik at man hele tiden må holde seg ajour med teknikker og prosesser.

Dette er vårt hovedfelt - du er ekspert på fotograferingen - vi er ekspert på resten !

Nettstedet er utviklet av InBusiness